ETKİNLİK TAKVİMİ
<<
<Ocak 2021>
>>
PSÇPCCP
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
EBTAM
Eğitim Bilimleri ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi (EBTAM)
Eğitim Bilimleri ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi: Eğitim bilimleri ve eğitim teknolojisi alanlarında çalışmalar yapmak, projeler hazırlamak ve öğretmen niteliklerine katkı sağlayacak faaliyetlerde bulunmak amacıyla kurulmuştur. 
Çalışma alanlarında ise;  disiplinler arası yüksek nitelikli araştırma ve geliştirme çalışmaları yürütmek, okulöncesi, ilk, orta ve yükseköğretimde niteliğin yükseltilmesi yönünde araştırma, geliştirme ve eğitim çalışmalarında bulunmak, eğitimcilere yönelik hizmet içi eğitim çalışmaları düzenlemektir.
Merkez, belirtilen amaçlarını gerçekleştirmek üzere aşağıda belirtilen faaliyetlerde bulunur:
a) Eğitim bilimleriyle ilgili projelere destek vermek.
b) Kamu kurum ve kuruluşları ile üniversitelerin araştırma projeleri birimleri gibi birimlere sunmak üzere eğitim bilimleri ve teknolojileriyle ilgili proje önerileri hazırlamak.
c) Okulöncesi, ilk, orta ve yükseköğretimde niteliğin artırılması yönünde araştırmalar yapmak.
ç) Okulöncesi, ilk, orta ve yükseköğretim öğrencilerine yönelik çoklu ortam materyallerini geliştirmek.
d) Bilgi ve iletişim teknolojilerinin okulöncesi, ilk, orta ve yükseköğretimde etkili kullanımına yönelik araştırma ve eğitim çalışmaları düzenlemek.
e) Fakülte ve enstitülerle işbirliği yaparak harmanlanmış öğretim çalışmaları yürütmek.
f) Öğretim üyeleri ve görevlilerine yönelik öğretim ilke ve yöntemleri konulu hizmet içi eğitim çalışmaları düzenlemek.
g) Yabancılara Türkçe öğretimine yönelik araştırma yapmak, materyal ve öğretim etkinlikleri geliştirmek.
ğ) Düşünme becerilerinin öğretimiyle ilgili ilk ve ortaöğretim öğrencilerine yönelik materyal ve öğretim etkinlikleri geliştirmek.
h) Eleştirel medya okuryazarlığıyla ilgili ilk ve ortaöğretim öğrencilerine yönelik materyal ve öğretim etkinlikleri geliştirmek.
ı) İlk ve ortaöğretim öğrencilerinin bilgi ve iletişim teknolojilerini uygun kullanmalarına yönelik araştırma ve eğitim çalışmaları düzenlemek.
i) İlk ve ortaöğretim öğrencilerine bilimi sevdirmek, onları bilimsel düşünmeye yönlendirmek amaçlı bilim-doğa okulları düzenlemek.
 j) Üstün yetenekli öğrencilere yönelik eğitim ve danışmanlık faaliyetlerinde bulunmak.
k) Öğretmenlere yönelik hizmet içi eğitim çalışmaları düzenlemek.
l) Yurt içinde ve yurt dışında benzer kuruluşlarla bilgi alışverişinde bulunmak, bu kuruluşlarla Merkezin amacına uygun ortak çalışmalar yapmak.
m) Merkezin imkânlarının arttırılması ve güncellenmesi yönünde çalışmalar yapmak.
n) Eğitim bilimleri alanlarında çalışan insanları desteklemeye yönelik eğitim çalışmaları, seminerler, ulusal ve uluslararası kongreler, yaz okulları ve kurslar düzenlemek.
o) Üniversite ile diğer eğitim kurumları arasındaki ilişkileri güçlendirme yönünde çalışmalarda bulunmak.
ö) Kurum ve kuruluşlardan gelen eğitim, seminer ve danışmanlık taleplerine cevap vermek.
p) Eğitim bilimleri alanlarında yüksek lisans ve doktora tezi yapan araştırmacıların eğitim, danışmanlık ve işbirliği taleplerine cevap vermek.
r) Gerektiğinde diğer eğitim birimleriyle işbirliği yaparak uzaktan eğitim yoluyla lisans, lisansüstü, sertifika ve hizmet içi eğitim programları düzenlemek.
s) Gerektiğinde diğer eğitim birimleriyle işbirliği yaparak harmanlanmış öğretim yoluyla lisans, lisansüstü, sertifika ve hizmet içi eğitim programları düzenlemek.
ş) Rektörlükçe ve Üniversitenin diğer yetkili organlarınca verilen, Merkezin amacına uygun diğer görevleri yerine getirmek.
Adres : Eğitim Bilimleri ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Eğitim Fakültesi B Blok MELİKGAZİ / KAYSERİ
Telefon : +90 352 207 66 66 Faks : E-Posta : ebtam@erciyes.edu.tr
Erciyes Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı / Web Grubu